Maleri

Folk i byen 2

Størrelse: 100 x 100 cm.

Del af ny serie - flere på vej.
Folk i byens rum.

Pris: 800 kr.

Maleri: Folk i byen 2